2023WSOP金手鍊主賽 GGPoker大使丹牛的奪冠計畫能成功嗎?
by GGPoker(GG撲克) in
GG撲克圈大小事

2023WSOP金手鍊主賽 GGPoker大使丹牛的奪冠計畫能成功嗎?

2023WSOP金手鍊主賽 GGPoker大使丹牛的奪冠計畫能成功嗎?GG撲克(gg-pokers.com)整理報導,為第七條手鏈而低頭。Daniel Negreanu在網上寫下了他5月底開始在拉斯維加斯舉行的WSOP系列賽的時間表。

2023WSOP金手鍊主賽 GGPoker大使丹牛的奪冠計畫能成功嗎?

通過它,你可以看到這位 GGPoker大使是多麼想打破已經持續了整整十年的手鏈荒:最後一條手鏈是在2013年WSOP歐洲25K豪客賽上獲得的,那一年丹牛還贏得了WSOP亞太主賽事,但是如果我們回過頭來看在拉斯維加斯贏得的最後一個冠軍,我們必須一直追溯到2008年

50天內有88項賽事??

正如你在本頁底部所看到的細節,丹牛已將2023年世界撲克系列賽的幾乎所有手鏈賽事納入計畫。

官方計畫有95場比賽,丹牛有88場,從300美元和400美元的比賽到10萬美元和25萬美元的豪客賽。所有這些都在50個日曆日內進行。

事實上,丹牛本人明確表示,他只參加列表上的比賽。

而考慮到他不能參加老年組或女子組的比賽,就多少有些遺漏。

多場次同時進行?

根據排程,丹牛已經把幾場有相互交錯的比賽納入計畫中,人們可能會看到加拿大人多場比賽中同時來回穿梭。

這不是什麼新鮮事,去年Shaun Deeb就在比賽大廳裡跑來跑去,並同時在三個錦標賽中贏得獎金。

加拿大人的狀態比美國人還要好,但是他自己已經明確表示,如果身體跟得上,他就會按照日程表上的比賽進行。

當然,50天的現場多場比賽對任何人來說都是不可持續的,事實上,在丹牛心目中的52場馬拉松中,似乎已經很難全部完成。

但是,像他這樣的職業選手有他的秘訣,可以使其發揮到極致,他與我們獨家分享了這一點。

戰略部署

從5月30日到7月18日,計畫只包括兩個休息日:第一個是6月17日,第二個是7月4日。

兩者都得到了合理的安排。

事實上,在6月18日將有一場職業選手最夢寐以求的(和參加的)比賽,50K撲克玩家錦標賽,在過去的兩屆比賽中由Daniel ‘jungleman’ Cates贏得。

7月5日,在第二個休息日之後,丹牛將轉而參加錦標賽中的day 1C的比賽:在主賽事中,他最好的成績是2001年和2015年取得的第11名。

丹牛在2023WSOP的完整賽程計畫

May 30 2pm $25k NL6max

May 31 2pm $1500 DC

Jun 1 12pm $5k PLO/NLH

Jun 1 2pm $1500 LH

Jun 1 3:30pm $333 NLHO

Jun 2 12pm $25k NLH HU

Jun 2 2pm $1500 7 Stud

Jun 3 $10k DC

Jun 4 2pm $5k NLH FO

Jun 4 3:30pm $500 NLHO

Jun 4 4:30pm $1k NLHO

Jun 5 2pm $10k 7 Stud

Jun 6 12pm $25k NLH

Jun 7 10am $300 Gladiators NLH 1A

Jun 7 12pm $2500 NLH FO

Jun 7 2pm $1500 Badugi

Jun 8 12pm $1000 PLO

Jun 8 2pm $10k LH

Jun 9 12pm $50k NLH

Jun 9 2pm $1500 Razz

Jun 10 2pm $10k O8

Jun 11 2pm $1500 8-Game

Jun 11 3:30pm $400 NLHO

Jun 12 12pm $100k NLH

Jun 12 2pm $1500 2-7 3D

Jun 13 10am $600 NL/PLO

Jun 13 12pm $3k 6max NLH

Jun 13 2pm $10k Razz

Jun 14 12pm $10k NLH Secret Bounty

Jun 14 2pm $3k 9-Game

Jun 15 2pm $10k 2-7 3D

Jun 16 12pm $250k NLH

Jun 17 DAY OFF

Jun 18 2pm $50k PPC

Jun 18 3:30pm $500 NLHO

Jun 18 4:30pm $500 PLOO

Jun 19 10am $3k NLH

Jun 19 2pm $1500 Mixed Omaha

Jun 20 2pm $1500 HORSE

Jun 20 3:30pm $3.2 NLHO

Jun 21 12pm $1k STB FO

Jun 21 2pm $10k PLO

Jun 22 2pm $2500 TD Mix

Jun 22 3:30pm $1k PLOO

Jun 23 2pm $10k HORSE

Jun 24 10am $1500 Millionare Maker 1B

Jun 24 2pm $1500 Stud 8

Jun 25 12pm $25k PLO

Jun 25 2pm $3k LH 6max

Jun 25 3:30pm $400 NLO

Jun 26 10am $3k NLH

Jun 26 2pm $1500 2-7 NL

Jun 27 2pm $10k Stud 8

Jun 27 3:30pm $888 NLO

Jun 28 12pm $5k NLH6

Jun 28 2pm $1500 PLO8

Jun 29 12pm $1k STB

Jun 29 2pm $10k 2-7 NL

Jun 30 2pm $50k PLO

Jul 1 12pm $10k STB

Jul 1 2pm $2500 Big Bet Mix

Jul 2 2pm $10k PLO8

Jul 3 3:30pm $5300 NLHO

Jul 4 DAY OFF

Jul 5 12pm $10k ME 1C

Jul 6 3:30pm $400 NLHO

July 7 10am $777 NLH 1A

July 7 2pm $1500 PLOB

July 8 10am $777 NLH 1B

July 8 3:30pm $1k NLHO

July 9 10am $777 NLH 1C

July 9 4:30pm $600 NLHO

July 10 2pm $25k HORSE

July 11 2pm $3k PLO6

July 11 3:30pm $1k NLH6O

July 12 2pm $50k NLH

July 13 10am $1500 NLH Shootout

July 13 2pm $2500 O8/Stud 8

July 14 10am $1500 NLH Closer 1A

July 14 12pm $1k Flips

July 14 2pm $10k NLH 6 max

July 15 10am $1500 NLH Closer 1B

July 15 2pm $3k HORSE

July 15 3:30pm $2k NLHO

July 16 10am $1k NLH FO

July 16 2pm $10k SD

July 16 3:30pm $500 NLO

July 16 4:30pm $777 NLO

July 17 12pm $5k NLH

July 18 10am $1k STB FO

Legend:

FO= Freezeout

O= Online

STB= Super Turbo Bounty

SD= Short Deck

B= Bounty

6= 6max

PPC= Poker Players Championship 9-Game

3D= Triple Draw

DC= Dealers Choice

 

【關於 GG撲克 ( GGPoker )】

GG撲克 (gg-pokers.com) ,為 GGPoker 亞洲中文官方平台GGPoker 針對全亞洲玩家推出中文版官方APP下載,與24小時中文客服在線服務, GG撲克提供您最專業的國際賽事競技平台,讓 GGPoker亞洲玩家得以與全球GGPoker玩家一同享受競技時光。

👉看更多 GG撲克技術文章
👉前往 Andy Stacks 國際撲克牌手教學官網

相關 文章